Excel vraagt om een andere benadering dan je gewend bent


Wij maken Excel veel inzichtelijker

Wij leren je anders te denken

Wij leren je denken in Excel en PowerBI structuren. Daarmee maak je eider door jou gewenst Excel of Power BI dashboard. Als je anders denkt is het mogelijk om je Excelmodellen naar een Next level te brengen, dat is onze missie. Denken in structuren, welke in vele facetten in Excelmodellen voorkomen. Denk daarbij aan het werken met verschillende werkbladen, berekeningen, namen van bereiken en de presentatie van de uitkomsten.

© 2018, Next Level Excel. Alle rechten voorbehouden.