Data over de vastgoedportefeuille combineren in Power Pivot

Computer met statistieken

Zorgvastgoed is verbonden met veruit de meeste zorg- en financiële beleidsdoelen en toch staat de registratie, ontsluiting en combinatie van eigen en open data over de vastgoedportefeuille nog in de kinderschoenen

Zorgvastgoed is (ook) een bedrijfsmiddel dat een enorm belang in kapitaal vertegenwoordigd en per 2018 100% productie-afhankelijk wordt bekostigd. Dus financiële vastgoedsturing is een must, met Power Pivot kan daar een start mee worden gemaakt!

Met een beetje goede wil is de vastgoedportefeuille correct geregistreerd in een ICT-applicatie en ben je er vrij zeker van dat de rapporten goede informatie bevatten en ‘blijven’ bevatten. Toekomstige Onderhoudsinvesteringen en –kosten zitten meestal ook wel in een ICT-applicatie. Maar hoe combineer je de huisvestingsinkomsten met de exploitatiekosten van gebouwen? En hoe modelleer je deze tot een vastgoedexploitatie met de verwachte exploitatieperiode van het gebouw?

Belangrijke vragen

Deze informatie is misschien wel beschikbaar in verschillende data tabellen of “exports” van de betreffende ICT-applicaties maar zeker niet direct gezamenlijk bruikbaar om de twee belangrijkste vragen te kunnen beantwoorden:

  1. kan de investering in het verleden in (zorg)vastgoed worden terugverdiend?
  2. kunnen de exploitatiekosten van gebouwen betaald worden gedurende de verwachte exploitatieperiode?

In het tweedaagse seminar “selfservice vastgoedexploitatie” op 30 en 31 mei probeer ik samen met Henk Vlootman een vastgoedexploitatie van een portefeuille in Power Pivot te modelleren zodat beide vragen wel beantwoord kunnen worden. In PowerBi is Power Pivot de omgeving voor het modelleren van een (vastgoed)exploitatie en voor het analyseren van data, door het berekenen van diverse financiële prestatie-indicatoren. Vervolgens wil je deze uitkomsten kunnen tonen in diverse rapporten in PowerBi.

ActueelActueel

De actuele situatie van vooral de nieuwe bekostiging van zorgvastgoed, vraagt om een andere benadering. Het is nodig om te werken met algemene concepten van business intelligence. Excel kan hierbij als BI-instrument worden gebruikt. Maar Excel is niet toereikend en daarom wordt de overstap gemaakt naar Power Pivot in de PowerBI omgeving.

Met het platform Next Level Excel en onze trainingen wil ik graag een bijdrage leveren aan betere modellen die de medewekers zelf kunnen maken (Selfservice BI met Power BI). Door het toepassen van o.a. het vijflagenmodel voor business intelligence is de medewerker, die dicht op de bedrijfsprocessen zit, zelf in staat om belangrijke KPI’s te bereken. Deze uitkomsten kan hij of zij zelfstandig gebruiken in de besluitvorming.

Heb je vragen of wil je aan een training deelnemen mail gerust. Want er is niks mooiers om op de Waddenzee, als “Line honours” ten zuiden van Terschelling, met een nieuwe wedstrijdboot over de finish te gaan. Maar daar moet je wel wat voor doen.

Auteur : Henk Vlootman


Laat een bericht achter


© 2017, Next Level Excel. Alle rechten voorbehouden.