Betrouwbaar van jouw model?


Hoe betrouwbaar zijn de door jouw gepresenteerde gegevens?

Betrouwbaarheid

Wij willen er voor zorgen dat je Excelmodellen betrouwbaar zijn. Zekerheid over de juiste uitkomsten, waarbij ook controle uitkomsten worden gepresenteerd is onmisbaar in vele werkprocessen die ondersteund worden met Excelmodellen. De uitkomst kunnen voorspellen betekent dat het model geen onduidelijkheden voor de gebruiker en ontwerper heeft. Dit kan worden bewerkstelligd door goede documentatie te maken.

© 2018, Next Level Excel. Alle rechten voorbehouden.